Kimlik avı yapmak sureti ile nitelikli dolandırıcılık cürmünü itiyad haline getiren çıkar amaçlı çetelerle mücadele için alınabilecek tedbirler

* Noterlerden muhatabına gönderilecek  tüm ihtar, ihbar, protesto vb  işlemlerde , keşide edenin kimlik bilgileri Noterde kalacak surette yazılı olmalı , ancak karşı tarafa gönderilecek surette keşide edenin kimlik bilgileri yazılmamalıdır. Nufus kayıt bilgileri yasa gereği gizlidir. Ancak bu gizliliğin uygulamada mevzuattaki  boşluklar yüzünden veya teamül   nedeni ile bertaraf edildiğini görmekteyiz. Keşidecinin kimliğini doğrulamak noterin vazifesi arasındadır, ancak karşı tarafa keşidecinin kimlik bilgilerinin yollanmasına gerek bulunmamaktadır. Taraflar arasında  ileride davalara konu olabilecek ilk işlemlerde zaten aralarında husumet bulunan kişilerin kimliği bu şekilde ifşa edilmekte, husumetin başka şekilde yönlendirilmesine imkan sağlanmış olmaktadır.

* Savcılık veya Mahkemeler tarafından  müşteki, mağdur, sanık, şüpheli konumundaki kişilere çıkarılan tebligat zarflarının  üzerinde kimlik bilgileri,   yazılmamalıdır. Zira bu zarfın üzerine yazılan doğum tarihi, doğum yeri , TC numarasının bazı  bölümleri ve diğer bilgiler ilgilisine teslim edilene kadar  açık bir şekilde herkes tarafından görülebilmektedir. Kimlik bilgileri zarfın içindeki belgeye yazılabilir, ancak herkesin göreceği şekilde  zarfın üzerine yazılması yasaklanmalıdır.

* Üzerinde ıslak yazı ile  ilgilisinin hangi işlem için  verildiğine dair  net bir  açıklaması ve parafı bulunmayan nüfus cüzdanı  veya  diğer kimlik bilgilerini içeren belgelerin  fotokopilerinin  resmi  işlemler için keza  cep telefon hattı satın almak da dahil olmak üzere  kullanılması yasaklanmalıdır.

* Tapu Sicil Müdürlüklerinde özellikle okuma yazması olmayan veya ilkokul mezunu olan kişilerin yapacağı işlemlerde, imza atılmadan önceki bir dakikalık prosüdür olarak zaten açıklama yapılmaktadır ancak  bu açıklama yani   işlemin ne olduğu,  taşınmazın ipotekli hacizli vs olup olmadığı ve yapılacak işlemin  sonuçları hakkında bilgi verilmesine ilişkin bölüm,  resmi evrak hükmünde olmak üzere kamera kaydına alınmalı, masrafı işlem yapanlara ait olmak üzere bu kayıttan bir çıktı vatandaşa verilmelidir.
 

 
 
 
Hakkımda Çalışmalarım İstiklal Marşımız Gençliğe Hitabe 24. dönem Milletvekilliği Seçim Çalışmaları Basında Biz